RPH KARTINI SAHAMAT

Tuesday, January 29, 2013

RPH MINGGU KE 3


Hari/Tarikh                  : Isnin/14.1.2013

Tingkatan                    : 5K8

Mata Pelajaran            : Pendidikan Seni Visual

Masa                            :70 minit

Unit Pembelajaran       : 1.Penghasilan Seni Visual-Seni Halus                      :

Obj/hasil pembelajaran: Pelajar memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta

                                         berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan.

 Aktiviti Pembelajaran : Lukisan Alam Benda-peralatan sukan.

Prosedur                       :1.penjelasan dari guru-cara melukis bentuk dengan

                                          kadar banding dan struktur yang betul.

                                      2.tunjuk cara melukis objek oleh guru.

                                      3.Latihan pelajar cuba melukis bentuk kasut, dan bola dengan

                                         menggunakan pensel 2B.                                                            

BBM                           : Contoh Lukisan ,pensel,kasut sukan dan bola.

Refleksi                       : bentuk objek yang dilukis oleh pelajar belum tepat sepenuhnya.

                                       Pelajar perlu membuat perubahan /membaiki semula pada hari

                                        Rabu.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Hari/Tarikh                          : Selasa/15.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Media dan Teknik

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar membuat eksplorasi media pensel dan teknik hatching,

                                                      Crosshatching,gosokkan.

                                                   2.Memahami teknik yang sesuai digunakan dalam lukisan gesture,

                                                      Kountur, struktur dan teknik lain                                          

Aktiviti                                  : Media Pensel dan Teknik

Prosedur                             :1.Penjelasan  dan tunjuk cara melukis menggunakan media pensel

                                                     Teknik oleg guru.

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan media pensel teknik crosshatching,

                                                     Hatching,gosokan kepada pelajar.

                                                 3.Pelajar membuat latihan membuat lukisan objek  sejadi menggunakan

                                                    Pensel 2B,4B,5B ,8B.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                                :  pelajar dapat menlukis 2 objek yang berbeza dengan teknik yang

                                                  Berbeza untuk menunjukkan sifat objek tersebut.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Hari/Tarikh                  : Rabu/16.1.2013

Tingkatan                    : 5K8

Mata Pelajaran            : Pendidikan Seni Visual

Masa                            :70 minit

Unit Pembelajaran       : 1.Penghasilan Seni Visual-Seni Halus                      :

Obj/hasil pembelajaran: Pelajar memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta

                                         berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan.

 Aktiviti Pembelajaran : Lukisan Alam Benda-peralatan sukan.

Prosedur                       :  1.tunjuk cara melukis objek oleh guru.

                                        2.Latihan pelajar cuba melukis bentuk kasut, dan bola dengan

                                            Menggunakan pensel 2B.

                                       3.pelajar mewarna lukisan dengan menggunakan media pensel

                                           Warna.                                                               

BBM                           : Contoh Lukisan ,pensel,kasut sukan dan bola.

Refleksi                       : proses mewarna belum siap dan disambung ke hari Jumaat.

                                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Hari/Tarikh                          : Rabu/16.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Media dan Teknik

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar membuat eksplorasi media pen dan teknik hatching,

                                                      Crosshatching dan titik

                                                   2.Memahami teknik yang sesuai digunakan dalam lukisan  objek

                                                      Keras dan lembut.                                       

Aktiviti                                  : Media Pen dan Teknik

Prosedur                             :1.Penjelasan  dan tunjuk cara melukis menggunakan media pen

                                                     Teknik oleh guru.

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan media pen  teknik crosshatching,

                                                     Hatching,dan titik  kepada pelajar.

                                                 3.Pelajar membuat latihan membuat lukisan objek  sejadi menggunakan

                                                    Pen.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                                : Aktiviti belum siap dan disambung ke hari Khamis.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Khamis/17.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Media dan Teknik

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar membuat eksplorasi media pen dan teknik hatching,

                                                      Crosshatching,titik.

                                                   2.Memahami teknik yang sesuai digunakan dalam lukisan  objek

                                                      Keras dan lembut.                                                       

Aktiviti                                  : Media Pensel dan Teknik

Prosedur                             :1.Penjelasan  dan tunjuk cara melukis menggunakan media pen

                                                     Teknik hatching, Crosshatching,titik oleh  guru.

                                                 2.sambungan membuat lukisan objek sejadi media pen teknik   

                                                     Crosshatching, Hatching,titik kepada pelajar.

                                               

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM, contoh lukisan media pen.

Refleksi                                                : pelajar Berjaya melukis objek sejadi bulu pelepah burung dan ikan

                                                  dengan menggunakan media pen dan teknik lorekan sehala serta

                                                  titik.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Jumaat/18.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Media dan Teknik

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar membuat eksplorasi media arang dan teknik gosokan.     

                                                   2.Memahami teknik yang sesuai digunakan dalam melukis kain.

Aktiviti                                  : Media Pensel dan Teknik

Prosedur                             :1.Penjelasan  dan tunjuk cara melukis menggunakan media arang

                                                     Teknik gosokan oleh  guru.

                                                 2. membuat lukisan objek kain yang lembut media arang teknik  

                                                     Gosokkan.

                                                 3.Kemasan menggunakan clear spray .                                 

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                                :  pelajar memahami teknik gosokan media arang namun sifat kain yang

                                                   Lembut masih kurang Berjaya ditimbulkan.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                  : Jumaat/18.1.2013

Tingkatan                    : 5K8

Mata Pelajaran            : Pendidikan Seni Visual

Masa                            :70 minit

Unit Pembelajaran       : 1.Penghasilan Seni Visual-Seni Halus                      :

Obj/hasil pembelajaran: Pelajar memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta

                                         berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan.

 Aktiviti Pembelajaran : Lukisan Alam Benda-peralatan sukan.

Prosedur                       :  1. tunjuk cara mewarna  objek oleh guru.

                                        2. pelajar mewarna lukisan dengan menggunakan media pensel

                                            Warna.                                                              

BBM                           : Contoh Lukisan ,pensel,kasut sukan dan bola.

Refleksi                       :  separuh pelajar dapat mewarna dengan teknik yang betul,manakala

                                        separuh lagi masih kurang kemas dan tidak dapat menimbulkan

                                        fom objek.

                                     

 

               

 

 

Monday, January 28, 2013

RPH MINGGU 1 DAN 2 

Hari/Tarikh                          : Isnin 31/12/2012

Perkara                                 : Mesyuarat Staf 1/2013

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                HARI SELASA 1/1/2013 : CUTI UMUM TAHUN BAHARU

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Hari/Tarikh                          : Rabu/2.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual 2

Masa                                     : 70 minit

Perkara                                 : Pengenalan Kepada Kertas 2.

Obj/Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat menyediakan diri dengan tajuk-tajuk baru SV.

Prosedur                             : 1.Memperkenalkan kertas SV 2 kpd pelajar.

                                                  2.Penjelasan tajuk-tajuk yang akan dilaksanakan sepanjang

                                                     Penggal Ke 2.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 : Penerangan berjalan dengan lancar.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Khamis/3.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Pengenalan Jenis-Jenis Lukisan

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan yang berkaitan

                                                dengan pengkaryaan dan perekaan.

Aktiviti                                  : Lukisan Figuratif.

Prosedur                             :1.Penjelasan maksud dan fungsi lukisan figurative.

                                                 2.tunjuk cara melukis bahagian badan manusia.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 :  Pelajar focus pd tunjukcara yang dibuat guru.Latihan di rumah

                                                   Pelajar dikehendaki membuat bbpa lakaran mata,hidung,kaki,tangan

                                                   Telinga.

 

Hari/Tarikh                  : Khamis/3.1.2013

Tingkatan                    : 5K8

Mata Pelajaran            : Pendidikan Seni Visual

Masa                            :70 minit

Perkara                        : Pengenalan Kertas PSV SPM.

Obj/hasil pembelajaran: Pelajar dapat menyediakan diri dengan tajuk-tajuk baharu dan kerja

                                        Kursus SPM.

Aktiviti Pembelajaran :1.penjelasan Kertas 1,2 dan 3 SPM.                                   

BBM                           : Contoh kertas soalan PSV SPM.

Refleksi                       :Pelajar memahami penerangan dari guru.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Jumaat/4.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Pengenalan Jenis-Jenis Lukisan

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan yang berkaitan

                                                     dengan pengkaryaan dan perekaan.

Aktiviti                                  : Lukisan Kajian

Prosedur                             :1.Penjelasan maksud dan fungsi lukisan kajian

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan kajian kepada pelajar.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 :  Pelajar  memahami jenis lukisan kajian berdasarkan contoh

                                                   Yang diberi.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

HARI ISNIN/7.01.2013  CUTI REHAT KHAS: PENDAFTARAN ANAK KE SBP,KUCHING.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Selasa/8.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Pengenalan Jenis-Jenis Lukisan

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan yang berkaitan

                                                     dengan pengkaryaan dan perekaan.

Aktiviti                                  : Lukisan Teknikal.

Prosedur                             :1.Penjelasan maksud dan fungsi lukisan Teknikal

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan teknikal kepada pelajar.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 :  Pelajar  memahami jenis lukisan teknikal berdasarkan contoh

                                                   Yang diberi.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Rabu/9.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Pengenalan Jenis-Jenis Lukisan

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan yang berkaitan

                                                     dengan pengkaryaan dan perekaan.

Aktiviti                                  : Lukisan Infomasi

Prosedur                             :1.Penjelasan maksud dan fungsi lukisan infomasi

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan infomasi kepada pelajar.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 :  Pelajar  memahami jenis lukisan infomasi berdasarkan contoh

                                                   Yang diberi.

 

Hari/Tarikh                  : Rabu/9.1.2013

Tingkatan                    : 5K8

Mata Pelajaran            : Pendidikan Seni Visual

Masa                            :70 minit

Perkara                        : Latihan Lakaran Asas  Figura-Menggambar.

Obj/hasil pembelajaran: Pelajar dapat membuat lakaran asas figura.           

Aktiviti Pembelajaran :1.penjelasan dari guru-kadar banding figura.

                                      2.tunjuk cara melukis rangka badan figura berdiri,

                                         Duduk.

                                      3.Latihan pelajar cuba membuat rangka figura berdiri dan

                                         Duduk.                                  

BBM                           : Contoh Lukisan Struktur Figura

Refleksi                       : pelajar menunjukkan sikap berusaha melukis struktur figura

                                       Walaupun hasil masih tidak tepat.

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hari/Tarikh                          : Khamis/10.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Pengenalan Jenis-Jenis Lukisan

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan yang berkaitan

                                                     dengan pengkaryaan dan perekaan.

Aktiviti                                  : Lukisan Fantasi.

Prosedur                             :1.Penjelasan maksud dan fungsi lukisan fantasi

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan fantasi kepada pelajar.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 :  Pelajar  memahami jenis lukisan fantasi  berdasarkan contoh

                                                   Yang diberi.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Hari/Tarikh                          : Jumaat/11.1.2013

Tingkatan                            : 6AK5

Mata Pelajaran                 : Seni Visual

Masa                                     : 70 minit

Unit Pembelajaran          : Pengenalan Jenis-Jenis Lukisan

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan yang berkaitan

                                                     dengan pengkaryaan dan perekaan.

Aktiviti                                  : Lukisan Kartun

Prosedur                             :1.Penjelasan maksud dan fungsi lukisan kartun

                                                 2.memberi contoh-contoh lukisan kartun  kepada pelajar.

BBM                                      : Buku Rujukan Seni Visual STPM.

Refleksi                                 :  Pelajar  memahami  jenis lukisan kartun berdasarkan contoh

                                                   Yang diberi serta fungsinya dalam kehidupan seharian.

 

 

Hari/Tarikh                  : Jumaat/11.1.2013

Tingkatan                    : 5K8

Mata Pelajaran            : Pendidikan Seni Visual

Masa                            :70 minit

Perkara                        : Latihan Lakaran Asas  Figura-Menggambar.

Obj/hasil pembelajaran: Pelajar dapat mewarna bentuk figura dengan warna yang betul

                                        dan sesuai.          

Aktiviti Pembelajaran :1.penjelasan dari guru-pemilihan warna yang sesuai.

                                      2.tunjuk cara mewarna rangka badan figura berdiri,

                                         Duduk.

                                      3.Latihan pelajar cuba membuat rangka figura berdiri dan

                                         Duduk.                                   

BBM                           : Contoh Lukisan Struktur Figura

Refleksi                       : pelajar menunjukkan sikap berusaha melukis struktur figura

                                       Walaupun hasil masih tidak tepat.