RPH KARTINI SAHAMAT

Friday, June 24, 2011

RPH MINGGU KE 25(20.6. HINGGA 24.6.2011)

Hari/Tarikh : Isnin/20.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Lukisan secara teori.

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.pelajar dapat memahami maksud dan sejarah penghasilan lukisan.

2.pelajar dapat memahami tujuan,jenis ,media lukisan.

Aktiviti : 1.penerangan maksud ,sejarah,tujuan,jenis dan media lukisan.

2.pemberian nota kepada pelajar.

3.contoh-contoh jenis lukisan ditunjukkan kepada pelajar.

BBM : Buku rujukan seni visual STPM,contoh-contoh lukisan.

Refleksi : pelajar telah mendapat nota yang lengkap.

Hari/Tarikh : Isnin/20.6.2011

Tingkatan : 5K3

M/Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : KRSV SPM

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Mengetahui bahawa proses penghasilan artifak KRSV berdasarkan kajian

Dan portfolio .

2.pelajar telah menyiapkan cadangan akhir masing-masing.

Aktiviti pembelajaran :1.memperkemaskan lakaran akhir .

2.membuat kajian warna.

3.membuat lukisan 3D bagi setiap idea akhir.

BBM : Buku rujukan PSV SPM,gambar koleksi masing-masing.

Refleksi : 6 orang calon telah selesai membuat kajian warna dan mereka

Berpindah kepada lukisan 3D.

Hari/Tarikh : Isnin/20.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran :Komunikasi Visual:Grafik-Tipografi.

Obj/Hasil pembelajaran: Diharapkan pelajar dapat:

1.Menjelaskan maksud seni grafik dengan baik.

2. Menerangkan fungsi grafik dan elemen-elemen yang berkaitan

dengannya.

Aktiviti Pembelajaran :1.Penjelasan isi pembelajaran-seni grafik dan fungsinya.

2.Penjelasan maksud tipografi dan fungsinya.

3.Mencatat nota.

BBM :Buku rujukan seni visual STPM,contoh-contoh poster.

Refleksi :Pelajar memahami fungsi seni tipografi.

Hari/tarikh : Selasa/21.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Lukisan:Kadar Banding.

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.pelajar dapat memahami maksud dan cara mendapatkan

Kadarbanding sesuatu objek.

2.pelajar dapat melukis objek dengan kadarbanding yang tepat.

Aktiviti : 1.penerangan maksud kadar banding.

2.guru menunjuk cara.

3.contoh-contoh jenis lukisan ditunjukkan kepada pelajar.

BBM : Buku rujukan seni visual STPM,contoh-contoh lukisan.

Refleksi : pelajar telah mendapat nota yang lengkap.

Hari/Tarikh : Selasa/22.6.2011

Tingkatan : 5K3

M/Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : KRSV SPM

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Mengetahui bahawa proses penghasilan artifak KRSV berdasarkan kajian

Dan portfolio .

2.pelajar telah menyiapkan kajian warna masing-masing.

Aktiviti pembelajaran :1.membuat kajian warna.

2.membuat lukisan 3D bagi setiap idea akhir.

BBM : Buku rujukan PSV SPM,gambar koleksi masing-masing.

Refleksi : 15 orang calon telah selesai membuat kajian warna dan mereka

Berpindah kepada lukisan 3D.

Hari/Tarikh : Selasa/21.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran :Komunikasi Visual:Grafik-Tipografi.

Obj/Hasil pembelajaran: Diharapkan pelajar dapat:

Membuat penyusunan huruf yang sesuai dengan tajuk kajian

Kerja Kursus masing-masing.

Aktiviti Pembelajaran :1.Penjelasan teknik penulisan dan penyusunan huruf.

2.menunjuk contoh seni tipografi.

3.amali.

BBM :Buku rujukan seni visual STPM,contoh-contoh poster.

Refleksi :Pelajar telah memilih huruf yang sesuai dan membuat

Banyak lakaran cara penyusunan huruf.

RABU 22.6.2011 KURSUS MOTIVASI IBU BAPA CEMERLANG ANAK TERBILANG.

Hari/tarikh : Khamis/23.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Lukisan:Kadar Banding.

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.pelajar dapat memahami maksud dan cara mendapatkan

Kadarbanding sesuatu objek.

2.pelajar dapat melukis objek dengan kadarbanding yang tepat.

Aktiviti : 1.sambungan aktiviti membuat lukisan dengan mengukur

Objek berbentuk kiub untuk mendapat kadar banding

Yang tepat.

BBM : Buku rujukan seni visual STPM,contoh-contoh lukisan.

Refleksi : pelajar telah mengetahui cara mengukur untuk mendapatkadar

Banding yang tepat.

Hari/Tarikh : Khamis/23.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran :Komunikasi Visual:Grafik-Tipografi.

Obj/Hasil pembelajaran: Diharapkan pelajar dapat:

Membuat penyusunan huruf yang sesuai dengan tajuk kajian

Kerja Kursus masing-masing.

Aktiviti Pembelajaran :1.sambungan aktiviti membuat lakaran huruf yang sesuai

Dengan kajian kerjakursus masing-masing.

BBM :Buku rujukan seni visual STPM,contoh-contoh poster.

Refleksi :Pelajar telah menghasilkan 6/7 lakaran tipografi.

Hari/Tarikh : Jumaat/24.6.2011

Tingkatan : 5K3

M/Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : KRSV SPM

Obj/Hasil Pembelajaran: 1.Mengetahui bahawa proses penghasilan artifak KRSV berdasarkan kajian

Dan portfolio .

2.pelajar dapat membuat lukisan 3D dan lukisan pada situasi

Sebenar hasil karya itu ditempatkan.

Aktiviti pembelajaran :1.membuat lukisan 3D bagi setiap idea akhir.

2.membuat lukisan pada situasi sebenar;

BBM : Buku rujukan PSV SPM,gambar koleksi masing-masing.

Refleksi : beberapa orang calon telah berpindah kepada lukisan pada

Situasi sebenar karya.

Tuesday, June 21, 2011

RPH MINGGU KE 24(13.6 HINGGA 17.6.2011)

Hari/Tarikh : Isnin/13.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pel : Seni visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Aspek Formal:Prinsip Rekaan

Harmoni dan Kontra.

Obj/Hasil Pembelajaran:1.Pelajar dapat mengenal pasti elemen-elemen yang terdapat dalam

prinsip rekaan,

2.Mengenal pasti kesan setiap elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan

Dalam setiap karya.

Aktiviti Pembelajaran :1.Pembentangan oleh kumpulan pembentang berdasarkan tajuk yang

diberi.

2.sesi soal jawab dengan rakan-rakan.

3.ulasan dari guru.

4. mencatat nota

BBM : buku art fundamental,buku rujukan seni Visual STPM, gambar contoh karya pelukis.

Refleksi : isi pembentangan lengkap.Hari/Tarikh : Isnin/13.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pel : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Pemulangan Kertas 1(Lukisan)

Obj/Hasil Pembelajaran: pelajar memahami kelemahan yang terdapat pada

Lukisan masing-masing.

Aktiviti Pembelajaran : 1.pemulangan kertas dan markah kepada pelajar.

2.pelajar dan guru berbincangan tentang kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam lukisan semua pelajar.

BBM : kertas lukisan peperiksaan penggal pertama,buku Rujukan seni visual STPM.

Refleksi : Pelajar dapat mengesan kelemahan dan kesilapan yang terdapat pada lukisan masing-masing.


Hari/Tarikh : Isnin /13.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pel : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Pemulangan Kertas Teori 970/1

Obj/Hasil Pembelajaran: pelajar dapat mengesan kelemahan dan kesilapan

Dalam jawapan .

Aktiviti Pembelajaran : 1.pemulangan kertas jawapan kepada setiap pelajar.

2.guru menjelaskan kelemahan ketara dalam jawapan pelajar.

3.membincangkan jawapan bagi semua soalan.

BBM : buku Rujukan seni visual STPM,skema jawapan.

Refleksi : pelajar memahami kelemahan yang terdapat dalam jawapan mereka.


Hari/Tarikh : Selasa/14.6.2011

Tingkatan : 5K3

M/Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Kajian Rekaan Seni Visual-PSV SPM 2011

Penghasilan Portfolio.

Obj/Hasil Pembelajaran: Memahami proses penghasilan KRSV adalah

Berdasarkan arahan ,bukti,kajian yang spesifik.

Aras 2- membuat lakaran dan lukisan berdasarkan arahan kajian yang spesifik.

Aktiviti Pembelajaran : 1.penerangan jenis –jenis warna dan menunjukkan

Roda warna,skema warna .

2.perbinc angan pelajar dan guru-kesesuaian warna dengan motif yang telah direka.

3.pelajar membuat kajian warna pada portfolio masing-masing.

BBM : buku rujukan PSV SPM,buku rujukan Harmoni Color.

Refleksi : pelajar cenderung menggunakan warna monokrom dalam kajian.


Hari/Tarikh : Selasa/14.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Aspek Formal:Prinsip Rekaan

Penegasan dan Dominan.

Obj/Hasil Pembelajaran:1.Pelajar dapat mengenal pasti elemen

- -elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan.

2.Mengenal pasti kesan setiap elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan

Dalam setiap karya.

Aktiviti Pembelajaran :1.Pembentangan oleh kumpulan pembentang berdasarkan tajuk yang

diberi.

2.sesi soal jawab dengan rakan-rakan.

3.ulasan dari guru.

4. mencatat nota

BBM : buku art fundamental,buku rujukan seni Visual STPM, gambar contoh karya pelukis.

Refleksi : bagi tajuk Dominan,isi dan contoh masih tidak mencukupi.


Hari/Tarikh : Rabu/15.6.2011

Tingkatan : 5K3

M/pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Kajian Rekaan Seni Visual-PSV SPM 2011

Penghasilan Portfolio.

Obj/Hasil Pembelajaran: Memahami proses penghasilan KRSV adalah

Berdasarkan arahan ,bukti,kajian yang spesifik.

Aras 2- membuat lakaran dan lukisan berdasarkan arahan kajian yang spesifik.

Aktiviti Pembelajaran :1.perbincangan pelajar dan guru-kesesuaian warna

Dengan motif/perabot yang telah direka.

3.pelajar membuat kajian warna pada portfolio masing-masing.

BBM : buku rujukan PSV SPM,buku rujukan Harmoni Color.

Refleksi : pelajar tajuk hiasan dalaman-memahami jenis warna

Yang sesuai untuk ruang bacaan kanak-kanak.


Hari/Tarikh : Rabu/15.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit pembelajaran : Perekaan-portfolio:lakaran perkembangan idea

Dari segi komposisi.

Obj/Hasil Pembelajaran: pelajar seharusnya mengetahui karya perlu dihasilkan

Berdasarkan disiplin perekaan.

Aktiviti Pembelajaran : 1.perbincangan dengan guru cadangan dari segi rekaletak

Atau komposisi rupa geometri dan muka taip yang dipilih.

2.pelajar membuat lakaran rekaletak/komposisi.

BBM : buku Art Fundemental,katalog pameran Siti Nurbaya.Buku rujukan seni visual STPM.

Refleksi : ada 3 pelajar yang masih belum membuat lakaran kajian rekaletak


Hari/Tarikh : Rabu/15.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Aspek Formal:Prinsip Rekaan

Imbangan dan ekonomi

Obj/Hasil Pembelajaran:1.Pelajar dapat mengenal pasti elemen

-elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan.

2.Mengenal pasti kesan setiap elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan

Dalam setiap karya.

Aktiviti Pembelajaran :1.Pembentangan oleh 2 kumpulan pembentang berdasarkan tajuk yang

diberi.

2.sesi soal jawab dengan rakan-rakan.

3.ulasan dari guru.

4. mencatat nota

BBM : buku art fundamental,buku rujukan seni Visual STPM, gambar contoh karya pelukis.

Refleksi : bagi tajuk ekonomi, contoh karya tidak dikaitkan Fungsi prinsip.


Hari/Tarikh : Khamis/16.6.2011

Tingkatan : 6RK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Aspek Formal:Prinsip Rekaan

Kepelbagaian

Obj/Hasil Pembelajaran:1.Pelajar dapat mengenal pasti elemen

-elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan.

2.Mengenal pasti kesan setiap elemen yang terdapat dalam prinsip rekaan

Dalam setiap karya.

Aktiviti Pembelajaran :1.Pembentangan oleh kumpulan Pembentang berdasarkan tajuk

yang diberi.

2.sesi soal jawab dengan rakan-rakan.

3.ulasan dari guru.

4. mencatat nota

BBM : buku art fundamental,buku rujukan seni Visual STPM, gambar contoh karya pelukis.

Refleksi : pembentangan memuaskan.kumpulan pembentang telah menjelaskan prinsip

Kepelbagaian di dalam catan dan arca.


Hari/Tarikh : Khamis/16.6.2011

Tingkatan : 6AK5

M/Pelajaran : Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit pembelajaran : Perekaan-portfolio:lakaran perkembangan idea

Dari segi komposisi.

Obj/Hasil Pembelajaran: pelajar seharusnya mengetahui karya perlu dihasilkan

Berdasarkan disiplin perekaan.

Aktiviti Pembelajaran : 1.sambungan aktiviti perbincangan dengan guru cadangan dari

segi rekaletak atau komposisi rupa geometri dan muka taip yang dipilih.

Serta cadangan penggunaan perkataan di dalam bahasa inggeris.

2.pelajar membuat beberapa lakaran rekaletak/komposisi(tambahan).

BBM : buku Art Fundemental,katalog pameran Siti Nurbaya.

Buku rujukan seni visual STPM,Kamus dewan bahasa dan pustaka.

Refleksi : lakaran rekaletak semakin nunjukkan peningkatan dari segi jumlah

Dan pemilihan imej serta komposisi.


Hari/Tarikh : Jumaat/17.6.2011

Tingkatan : 5K3

M/pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa : 70 minit

Unit Pembelajaran : Kajian Rekaan Seni Visual-PSV SPM 2011

Penghasilan Portfolio.

Obj/Hasil Pembelajaran: Memahami proses penghasilan KRSV adalah

Berdasarkan arahan ,bukti,kajian yang spesifik.

Aras 2- membuat lakaran dan lukisan berdasarkan

Arahan kajian yang spesifik.

Aktiviti Pembelajaran :1.perbincangan pelajar dan guru-kesesuaian warna

Dengan motif dan mukataip yang telah direka.

3.pelajar membuat kajian warna pada portfolio masing-

Masing.

BBM : buku rujukan PSV SPM,buku rujukan Harmoni Color.

Refleksi : lakaran untuk kajian warna perlu diperkemaskan.